POZOR! Jedná se pouze o archivní web, nový web naleznete na www.zsbt.cz
  O organizaci
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Mateřská škola
  Dokumenty
  Rubriky
  Statistika a login
školní e-mail administrace


  Novinky
20.03.2018: Finanční podpora z EU - projekty IROP a ESF
  Školní knihovna
  Školní jídelna
  Tělocvična
  Partneři
  Rodiče vítáni
rodicevitani.cz
  Mapa školství
mapaskolstvi.cz
  Vyhledávání

Vyhledat text

Projekt Po stopách cestovatele

Cílem projektu je seznámit žáky s vybranými státy Evropy, jejich hlavními městy a základními charakteristickými znaky. Naučit žáky vyhledat tyto státy v mapě Evropy a určit jejich polohu vzhledem k ČR. Procvičit si psaní velkých písmen v názvech světadílů, států, měst, řek, hledat slova významem nadřazená, podřazená, procvičit abecedu apod.

   

(Celý článek ... )Název projektu: Po stopách cestovatele

Autor projektu: Mgr. Dana Rejlová

Cíl projektu: Cílem projektu je seznámit žáky s vybranými státy Evropy, jejich hlavními městy a základními charakteristickými znaky. Naučit žáky vyhledat tyto státy v mapě Evropy a určit jejich polohu vzhledem k ČR. Procvičit si psaní velkých písmen v názvech světadílů, států, měst, řek, hledat slova významem nadřazená, podřazená, procvičit abecedu apod.

Třída: 3.

Období: listopad 2014

Předměty: prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti, český jazyk, hudební výchova

Motivace: Tématem je putování po některých evropských státech. Projekt klade důraz především na prožitek a praktickou činnost žáků. Samotný projekt se skládá z úvodní části, ukázky z deníku cestovatele a pěti zastavení, která jsou věnována vždy jiné zemi.  

 

Průběh projektu:

 • Úvodní rozhovor - žáci diskutovali na téma rozdělení světa na kontinenty, začlenění ČR, co se jim na ČR líbí, rozdíly mezi státy, kdo rád cestuje, jaké země navštívili, zda posílají z cest pohledy nebo si píší deníčky, zda fotí, co je typické pro cestovní deník atd.
 • Nejprve žáci provedli dotazníkové šetření. Jejich úkolem bylo zjistit několik informací, ale žádné jméno dítěte se v dotazníku nesmělo opakovat.
 • Společně jsme pak přečetli text „Z deníku cestovatele“ a pracovali jsme s mapou. V textu jsme si vybarvili názvy světadílů, států, měst a informace o jednotlivých státech (PL 1). Žáci pak vybarvili plochy států, které cestovatel navštívil, dopsali do nich názvy. Celou trasu cestovatele propojili čarami podle pravítka a řekli, jakým dopravním prostředkem se cestovatel přemístil z jedné země do druhé.
 • Mezivýstupem byla mapka s vyznačenou trasou a popsaným způsobem přepravy.
 • První zastavení (Rakousko)
  • Ve dvojicích žáci zjišťovali v mapách co nejvíce informací o Rakousku, rozlišovali barevné označení pohoří, nížin, vodstva apod.
  • Také v hodině hudební výchovy jsme zavítali do Rakouska. Povídali jsme si o geniálním skladateli W. A. Mozartovi. Zmínili jsme, kde se narodil, v jaké rodině žil, jaké bylo již od raných let jeho hudební nadání, povídali jsme si o jeho dalším životě, jeho díle a povídání jsme ukončili poslechem  Malé noční hudby. Snažili jsme se vnímat a analyzovat hudební nástroje, které v poslechu zazněly a řekli jsme si, jak na nás hudba působila. (PL 2)
 • Druhé zastavení (Řecko)
  • Motivační rozhovor: Říkali jsme si, kdo z dětí navštívit Athény, kde Athény leží, kdo už ochutnal řeckou kuchyni (PL 3).
  • Ve skupinách jsme prohlíželi obrázky řeckého chrámu, řecké keramiky, starých šperků, přilby. Kdo chtěl, mohl si tyto obrázky nalepit k PL.
 • Třetí zastavení (Itálie)
  • Žáci vyhledávali na mapě Sicílii, sopku Etnu, hlavní město Itálie a Benátky. Následovala společná debata o tom, čím se liší ostrov od poloostrova, o nebezpečí sopečné činnosti apod. Vše (Sicílii, Etnu, Řím, Benátky) si žáci mohli vyznačit a zapsat do své mapky Itálie (PL 4).
  • Žáci viděli na mapě, že Itálie je z velké části obklopena mořem. Připomeneme si období před Velikonocemi, kdy nezvoní žádné zvony, a rčení, že „zvony odletěly do Říma“.
 • Čtvrté zastavení (Španělsko)
  • (PL 5) Žáci doplnili název státu, hlavní město, název státu, který se Španělskem sousedí, další zajímavosti.
  • Při výtvarné výchově se děti formou prezentace seznámily s průřezem španělského výtvarného umění, od pravěkých maleb v slavné jeskyni Altamira, přes španělskou gotiku, malby El Greca – představitele renesance, barokní malíře Velázqueze a Goyu po fascinující moderní architekturu Antoniho Gaudího, kubistické obrazy Pabla Picassa, surrealismus Salvadora Dalího a konečně se nechaly ve vlastní práci inspirovat hravými malbami Joana Miró. Mezivýstupem byla výstava vytvořených prací.
 • Páté zastavení (Francie)
  • Žáci na mapě zjišťovali, jak se jmenuje hlavní město Francie a údaje vepsali do PL 6. Dále jsme si vyprávěli, jaké památky se tam nacházejí, jak se francouzsky řekne dobrý den, kolik asi měří Eiffelovka věž apod..
  • Ještě nás čeká pařížská módní přehlídka za znění francouzské hudby (např. Edith Piav).
 • Nakonec si žáci vystřihli vlajky a nalepili je do PL k příslušné zemi.
 • Společně jsme projekt zhodnotili a ukázali si jednotlivá portfolia.
 • Všechny vypracované mapky (PL včetně úvodní mapy Evropy) si žáci sešili, kdo bude chtít, může si vytvořit ke svému „atlasu“ vlastní přebal.
 • Následovala výstava výrobků vytvořených v pracovních centrech a vyrobených „atlasů“.

Foto ZDE


| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 24. 11. 2014 | 1853 přečtení |
| Počet komentářů: 45 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server