POZOR! Jedná se pouze o archivní web, nový web naleznete na www.zsbt.cz
  O organizaci
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Mateřská škola
  Dokumenty
  Rubriky
  Statistika a login
školní e-mail administrace


  Novinky
20.03.2018: Finanční podpora z EU - projekty IROP a ESF
  Školní knihovna
  Školní jídelna
  Tělocvična
  Partneři
  Rodiče vítáni
rodicevitani.cz
  Mapa školství
mapaskolstvi.cz
  Vyhledávání

Vyhledat text

Finanční podpora z EU - projekty IROP a ESFNa níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora z Evropské unie (EU).IROP - Integrovaný regionální operační program

1) CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000722 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné.

2) CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003244 – Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.

3) CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879 – Rozvoj využítí informačních technologií v Třemešenské škole

Projekt 1: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy (dále MŠ) na 84 dětí zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve školském obvodu MŠ (obce Bílá Třemešná a Dolní Brusnice). To bude dosaženo vybudováním nové třídy vč. potřebného zázemí - přístavba MŠ a renovací školní zahrady MŠ.

Projekt 2: Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Specifický cíl 06.2.67 TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Přístavba odborných učeben - 12 x učebna (z toho 4 x jazyková, uč prvouky, uč. ICT, uč. fyziky, uč.chemie, uč. přírodopisu, uč. zeměpisu, cvičný byt, dílna), 5 x kabinet, 1 x venkovní učebna s arboretem. Cílem projektu chceme zlepšit výuku na ZŠ a poskytnout výukové prostory pro spolupracující ZŠ a MŠ v projektu. Projekt má vazbu na MAP a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. sous. ČR na ob. 2015-2020.

Projekt 3: Rozvoj využítí informačních technologií v Třemešenské škole (s podporou MAS Královédvorsko)

Prioritní osa 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Cílem je ve stávající budově ZŠ modernizovat počítačovou učebnu ve stávající učebně se záměrem využití digitálních technologií v procesu vzdělávání.

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program zaměstnanost (OPZ)

Projekt 4: Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti (s podporou MAS Královédvorsko)

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce organizuje příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu tří let
pro děti ve věku 3 až 7 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním
produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené během celého roku a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

Projekt 5: Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti II. (s podporou MAS Královédvorsko)

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce bude organizovat příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu let 2021-2022 pro děti ve věku 3 až 7 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené během celého roku a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

Projekt 6: Příměstský tábor pod Zvičinou pro děti ve věku 6-12 let (s podporou MAS Královédvorsko)

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce organizuje příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu let 2020-2022 pro děti ve věku 6 až 12 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Projekt 7: Třemešenská škola - Šablony 2017-19

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. A to formou: MŠ - chůva, školení, setkávání s rodiči; ZŠ - speciální pedagog, školní asistent, klub logiky, doučování žáků, setkávání s rodiči.

 

Projekt 8: Třemešenská škola - Šablony II. 2019-21

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. A to formou: MŠ - chůva, školení, setkávání s rodiči; ZŠ - speciální pedagog, školní asistent, klub logiky; ŠD - školní asistent, projektové dny, klub; ŠK - kluby logiky a deskových her.


| Autor: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. | Vydáno dne 07. 02. 2017 | 8906 přečtení |
| Počet komentářů: 30 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server