POZOR! Jedná se pouze o archivní web, nový web naleznete na www.zsbt.cz
  O organizaci
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Mateřská škola
  Dokumenty
  Rubriky
  Statistika a login
školní e-mail administrace


  Novinky
20.03.2018: Finanční podpora z EU - projekty IROP a ESF
  Školní knihovna
  Školní jídelna
  Tělocvična
  Partneři
  Rodiče vítáni
rodicevitani.cz
  Mapa školství
mapaskolstvi.cz
  Vyhledávání

Vyhledat text

Volba povolání a přijímací řízení na SŠ

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře • Pro první kolo přijímacího řízení se mohou podávat 2 přihlášky

• Přihlášku odevzdávají zákonní zástupci řediteli střední školy do 1. března, v případě  přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

• Na SŠ vyjma  uměleckých škol se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky formou písemného testu zadávané státem. Termíny konání jednotné zkoušky musí být známy do 30. září.      

• Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena  prokazatelným způsobem nejpozději do 31. října pro obory s talentovou zkouškou, pro  ostatní obory vzdělání do 31. ledna, pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení  příslušného kola přijímacího řízení. 

• Pro první kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních  školách s maturitní zkouškou od 12. do 28. dubna v případě jednotných ,,státních" přijímacích zkoušek. Pokud má uchazeč dvě přihlášky na dva maturitní obory, kde se konají jednotné příjimací zkoušky, absolvuje je ve dvou termínech. Ze dvou termínů se vždy započítává lepší výsledek. Pořadí škol v přihlášce se shoduje s místem a časem konání zkoušek (termínů), tj. první termín je pro první školu na přihlášce a druhý pro druhou. Náhradní termíny jednotných zkoušek jsou vypsány pro všechny obory vzdělání - jen v odůvodněných případech a na základě předchozí omluvy. Ze dvou termínů se vždy započítává lepší výsledek.V termínu od 12. do 28. dubna může být vyhlášena navíc i školní přijímací zkouška. V termínu od 22. do 30. dubna 2019 lze konat přijímací zkoušku v oborech zkráceného studia, oborech vzdělání s výučním listem či oborech vzdělání se závěrečnou zkouškou.   

• Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po posledním dni konání  přijímací zkoušky, zveřejní seznam přijatých uchazečů a odešle rozhodnutí o nepřijetí.  V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, vydá ředitel seznam přijatých v prvním kole přijímacího řízení do 30. dubna a  v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole  odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení  rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že  uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

• Zápisový lístek vydá uchazeči základní škola do 15. března, popř. do 30. listopadu pro  obory s talentovou zkouškou. 

• Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (vč. případných přijímacích nebo talentových  zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny,  pokud bude znát počet volných míst. Informace o dalších kolech přijímacího řízení mají za  povinnost zveřejnit také krajské úřady (http://www.kr-kralovehradecky.cz). V těchto kolech  není  počet přihlášek omezen. V dalších kolech se už státní jednotná příjimací zkouška nekoná.

• Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech  od 2. do 15. ledna 2019, do oborů gymnázií se sportovní přípravou pak od 2. ledna do 15. února 2019. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

• Do prvního ročníku šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři se přijímají uchazeči,  kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním  povinné školní docházky. Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Přijímací řízení se koná  formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky v oboru umění a užité umění se konají od 2. do 15. ledna v termínu stanoveném ředitelem školy, talentové zkoušky oborů vzdělání konzervatoří pak od 15. ledna do 31. ledna 2019. Po vyhodnocení talentové zkoušky vydá ředitel  školy nejpozději do 15. ledna 2019 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání.

• Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělávání s talentovou  zkouškou, má i nadále možnost podat do 1. března 2 přihlášky na střední školu a účastnit  se přijímacího řízení.

 

Vygenerování přihlášky zajišťuje základní škola z informačního systému po vydání pololetního vysvědčení. Ze strany žáka je nutné doplnit podpis žáka a zákonného zástupce. Přihlášku odevzdá ke kontrole a k potvrzení nejpozději do 15. 2. (na školy s talentovou zkouškou do 15. listopadu) výchovnému poradci.  

Přílohou přihlášky mohou být dále střední školou požadované podklady (např. zdravotní způsobilost, doložení úspěchů v odborných soutěžích).


| Autor: Mgr. Jiří Lux | Vydáno dne 11. 09. 2016 | 3823 přečtení |
| Počet komentářů: 72 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server