O organizaci
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Mateřská škola
základní informace divadelní představení Novinky
Společné tvoření rodičů a dětí v MŠ bude ve čtvrtek 29.11. od 15.00hod.
  Dokumenty
  Rubriky
  Statistika a login
školní e-mail administrace


  Novinky
20.03.2018: IROP - finanční podpora z EU

Více ZDE

  Školní knihovna
  Školní jídelna
  tělocvična
  Partneři
  Rodiče vítáni
rodicevitani.cz
  Mapa školství
mapaskolstvi.cz
  Vyhledávání

Vyhledat text

IROP - finanční podpora z EUIROP - Integrovaný regionální operační program

1) CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000722 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné.

2) CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003244 – Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.

Projekt 1: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy (dále MŠ) zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve školském obvodu MŠ (obce Bílá Třemešná a Dolní Brusnice). To bude dosaženo vybudováním nové třídy vč. potřebného zázemí - přístavba MŠ.

Konkrétní cíle projektu:

1) Zlepšení kvality předškolního vzdělávání.

2) Zajištění ekonomické stability mateřské školy – stávající kapacita 65 dětí, tj. provoz 2,5 třídy je ekonomicky neefektivní. Ve třídě s menším počtem dětí musí být personál ve stejném počtu jako v početně větší třídě. Díky plánované přístavbě se bude moci navýšit kapacita MŠ o 19 dětí na 84 dětí.

3) Zajištění udržitelnosti devítileté základní školy v obci (návaznost MŠ na ZŠ) - rozvoj mateřské školy je strategicky důležitý i pro zajištění fungování základní školy. Cílem je poskytnout místo v mateřské škole co největšímu počtu dětí tak, aby většina z nich šla poté na základní školu, která je ve stejném areálu. Navýšení kapacity MŠ je jedno z podpůrných opatření k dosažení dlouhodobého cíle 220 žáků na základní škole (cca do 5 let), tento počet je minimální pro ekonomickou stabilitu základní školy.

4) Vytvoření předpokladů pro udržení mladých lidí ve venkovském prostoru. Současně se vytváří prostor pro imigraci z městského prostoru, protože se tímto venkovská oblast stává atraktivnější, zejména pro mladé lidi s dětmi.

5) Odstranění bariér pro zapojení rodičů na trh práce.

6) Odstranění limitů využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a sociální integrace jednotlivců.

Projekt 2: Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Specifický cíl 06.2.67 TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Přístavba odborných učeben - 12 x učebna (z toho 4 x jazyková, uč prvouky, uč. ICT, uč. fyziky, uč.chemie, uč. přírodopisu, uč. zeměpisu, cvičný byt, dílna), 5 x kabinet, 1 x venkovní učebna s arboretem. Cílem projektu chceme zlepšit výuku na ZŠ a poskytnout výukové prostory pro spolupracující ZŠ a MŠ v projektu. Projekt má vazbu na MAP a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. sous. ČR na ob. 2015-2020.


| Autor: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. | Vydáno dne 07. 02. 2017 | 1163 přečtení |
| Počet komentářů: 27 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server